BEPALING OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de door gebruikers bezochte sites naar hun terminals sturen, waar ze worden opgeslagen om bij een volgend bezoek weer naar dezelfde sites te worden verzonden. Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt, hebben verschillende kenmerken en kunnen zowel door de eigenaar van de site die u bezoekt als door derden worden gebruikt. Hieronder vindt u alle informatie over de cookies die via deze site zijn geïnstalleerd en de nodige informatie over hoe u uw voorkeuren met betrekking tot deze cookies kunt beheren.

Voor meer informatie over cookies en hun algemene functies kunt u terecht op een informatieve website zoals allaboutcookies.org.

Door deze site gebruikte cookies

Het gebruik van cookies door de eigenaar van deze site, maakt deel uit van het Privacybeleid van deze site. Voor alle informatie die vereist is op grond van artikel 13 van de EU-verordening 2016/679 – AVG verwijzen wij u naar het privacybeleid.

1. Technische cookies waarvoor geen toestemming nodig is:

De volgende technische cookies of cookies vergelijkbaar met technische cookies worden gebruikt die geen toestemming vereisen en daarom automatisch worden geïnstalleerd nadat u de site hebt bezocht.

Optimalisatie en distributie van het webverkeer

Dit type dienst stelt deze applicatie in staat om de inhoud ervan te distribueren via servers verspreid over het grondgebied en om de prestaties ervan te optimaliseren.

De verwerkte Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de kenmerken en implementatiewijze van deze diensten, die door hun aard de communicatie tussen deze applicatie en de browser van de gebruiker filteren.

Gezien het verspreide karakter van dit systeem, is het moeilijk om te bepalen waar de inhoud precies wordt overgedragen, die uw persoonlijke gegevens kan bevatten.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare is een verkeersoptimaliserings- en distributiedienst die wordt aangeboden door Cloudflare Inc.

De integratiemethoden van Cloudflare vereisen dat al het verkeer van deze applicatie, d.w.z. de communicatie tussen deze applicatie en de browser van de gebruiker, wordt gefilterd, zodat ook statistische gegevens kunnen worden verzameld.

Cookiegegevens en statistische gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst die beschikbaar is via onderstaande link Privacy Policy

Bewaking van de infrastructuur

Dit type service stelt deze website in staat om het gebruik en het gedrag van onderdelen van deze website te monitoren, zodat de prestaties en functionaliteit, het onderhoud of het oplossen van problemen kunnen worden verbeterd.

De verwerkte Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de kenmerken en de wijze van uitvoering van deze diensten, die naar hun aard de activiteit van deze Website filteren.

Wordfence security

Wordfence wordt gebruikt voor het monitoren van de site om onbevoegd binnendringen te voorkomen.

Voor meer informatie over de bescherming van de gegevens, verwijzen wij naar de betreffende Privacy Policy

2. Cookies waarvoor toestemming nodig is

Alle andere cookies dan de hierboven vermelde technische cookies worden pas geïnstalleerd of geactiveerd nadat de gebruiker de eerste keer dat hij of zij de site bezoekt zijn of haar toestemming heeft gegeven. De toestemming kan op algemene wijze worden uitgedrukt door interactie met de korte informatiebanner op de landingspagina van de site, op de in die banner aangegeven wijze (door te klikken op de OK-toets, of door verder te navigeren, of door te scrollen of via een link); of kan selectief worden verleend of geweigerd, op de hieronder aangegeven wijzen. Deze toestemming wordt opgeslagen voor de volgende bezoeken. De gebruiker heeft echter altijd de mogelijkheid om de reeds uitgesproken toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken.

2.1 Cookies beheerd door derden

Via deze site worden ook cookies geïnstalleerd die door derden worden beheerd. Hieronder vindt u enkele aanwijzingen en een link naar het privacybeleid en het toestemmingsformulier van elk van hen. Voor elk ervan kunt u ook uw toestemming geven door verder te navigeren of door dit venster te sluiten.

2.1.1 Cookies van sociale netwerken

Ze worden gebruikt om inhoud te delen op sociale netwerken.
Hieronder vindt u de namen van de derden die ze beheren, en voor elk van hen de link naar de pagina waar u informatie over de verwerking kunt ontvangen en uw toestemming kunt geven.

Visualisatie van de inhoud vanaf externe platforms

Met dit type diensten kunt u de inhoud die op externe platforms wordt gehost rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze website bekijken en ermee communiceren.

Als een dergelijke dienst wordt geïnstalleerd, kan deze, zelfs als gebruikers de dienst niet gebruiken, verkeersgegevens verzamelen met betrekking tot de pagina’s waarop hij is geïnstalleerd.

Widget Video YouTube (Google Ireland Limited)

YouTube is een videoweergavedienst die wordt beheerd door Google Ireland Limited, waarmee deze website de inhoud van de video’s in zijn pagina’s kan integreren.

De verzamelde persoonsgegevens hebben betrekking op gebruiksstatistieken; informatie over de verwerking van gegevens is beschikbaar op de onderstaande link Privacy Policy

Het cookiebeleid is beschikbaar op de volgende link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

De uitschakelmodaliteiten zijn beschikbaar op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

2.1.2 Statistiekencookies

Deze worden door derden gebruikt, ook in ontbundelde vorm, voor het beheer van de statistieken.

Hieronder vindt u de namen van de derden die ze beheren, en voor elk van hen de link naar de pagina waar u informatie over de verwerking kunt ontvangen en uw toestemming kunt geven.

De diensten in dit hoofdstuk stellen de Eigenaar van de verwerking in staat om de verkeersgegevens te controleren en te analyseren en worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker bij te houden.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google LLC of van Google Ireland Limited, afhankelijk van waar deze applicatie wordt gebruikt (“Google”). Google gebruikt de verzamelde persoonlijke gegevens om het gebruik van deze applicatie bij te houden en te onderzoeken, rapporten op te stellen en deze te delen met andere door Google ontwikkelde diensten.

Google kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om advertenties van haar advertentienetwerk in de juiste context te plaatsen en aan te passen.

De verzamelde gegevens hebben betrekking op gebruiksstatistieken; informatie over de verwerking van gegevens is beschikbaar op de onderstaande link Privacy Policy

Het cookiebeleid is beschikbaar op de volgende link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

De uitschakelmodaliteiten zijn beschikbaar op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Google Analytics met geanonimiseerde IP

Google Analytics is een webanalysedienst van Google LLC of van Google Ireland Limited, afhankelijk van waar deze applicatie wordt gebruikt (“Google”). Google gebruikt de verzamelde persoonlijke gegevens om het gebruik van deze applicatie bij te houden en te onderzoeken, rapporten op te stellen en deze te delen met andere door Google ontwikkelde diensten.

Google kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om advertenties van haar advertentienetwerk in de juiste context te plaatsen en aan te passen.

Deze integratie van Google Analytics maakt uw IP-adres anoniem De anonimisering werkt door binnen de grenzen van de lidstaten van de Europese Uni of in andere landen toegetreden tot de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte het IP-adres van de Gebruiker af te korten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres naar de Google servers verstuurd en afgekort binnen de Verenigde Staten.

De verzamelde gegevens hebben betrekking op gebruiksstatistieken; informatie over de verwerking van gegevens is beschikbaar op de onderstaande link Privacy Policy

Het cookiebeleid is beschikbaar op de volgende link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

De uitschakelmodaliteiten zijn beschikbaar op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Denk eraan dat u uw voorkeuren over cookies ook via uw browser kunt beheren.

Als u het type en de versie van uw browser niet kent, klik dan op “Help” in het venster van de browser bovenaan het scherm, van waaruit u bij alle noodzakelijk informatie kunt.

Als u uw browser wel kent, klik dan op de browser die u gebruikt om in de pagina cookiebeheer te komen.

 

Internet Explorer

https://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

 

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

 

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

 

Safari

https://www.apple.com/legal/privacy/

 

Voor meer informatie, bezoek de pagina www.youronlinechoices.eu.

 

TOP

This site uses cookies to improve users' browsing experience and to collect information on the use of the site. We use both technical cookies and third-party cookies to collect statistical data and to allow the use of multimedia content.
If you want to learn more, or change the settings on cookies (up to and including possible installation), click here.
By continuing to browse, you consent to the use of cookies.