BIOLOGISCH VANAF DE EERSTE DAG

Voor Rigoni di Asiago is biologische productie altijd al een roeping geweest. Het doel van ons bedrijf is om de smaken uit het verleden te behouden en onveranderd te laten, het milieu te respecteren en een sterke band met haar grondgebied en tradities te behouden.

Alle bij de bereiding gebruikte fruit en grondstoffen zijn uitsluitend afkomstig van biologische landbouw. Een zeer hoge standaard, gegarandeerd door strenge controles en certificeringen. De verpakking van de producten is volledig recyclebaar, ontworpen ter garantie van de totale recycling van alle elementen.

Daarnaast ondersteunt en neemt het bedrijf actief deel aan diverse sportieve en culturele initiatieven in de eigen regio en daarbuiten.

WIJ ONDERSTEUNEN EEN NIEUWE VORM VAN ONTWIKKELING

De keuze voor biologische landbouw betekent het inslaan van een weg van duurzame ontwikkeling, met als precies doel de impact van de productie op het milieu te verminderen, het verbruik van fossiele brandstoffen sterk te beperken en het intensieve gebruik van land en water te vermijden.

De investeringen die in deze richting zijn gedaan, getuigen van het engagement van Rigoni di Asiago: de fabrieken beschikken over een warmte- en krachtinstallatie die tegelijkertijd thermische en elektrische energie kan opwekken en het brandstofverbruik met 50% kan verminderen. De hele productie werkt met een laag energieverbruik – alle gebruikte energie komt van hernieuwbare bronnen (windenergie) – en het gebruikte water wordt pas na behandeling en zuivering weer in de circulatie gebracht. In de fabriek van Albaredo d’Adige is een fotovoltaïsch systeem geïnstalleerd.

Daarnaast is er een onderzoek verricht naar de Carbon Footprint , een indicator die de CO2-emissie meet van de gehele levenscyclus van drie producten die representatief zijn voor het bedrijf, waarbij de aanvoer van grondstoffen, de bewerking en distributie, de gebruiksfase en het einde van de levensduur van elk van deze producten worden geanalyseerd.

MENSEN ZIJN ONZE BELANGRIJKSTE GRONDSTOF

Rigoni di Asiago garandeert een ethische benadering van het werk en verwerpt elke vorm van discriminatie; respect en waardering voor elke medewerker is iets waar het bedrijf diep in gelooft.

Het personeel krijgt interne opleidingen aangeboden en er is een constante dialoog met het management.

Ook op het gebied van veiligheid en gezondheid is de grootst mogelijke zorg en alle passende apparatuur op de werkplek gegarandeerd.

TOP

This site uses cookies to improve users' browsing experience and to collect information on the use of the site. We use both technical cookies and third-party cookies to collect statistical data and to allow the use of multimedia content.
If you want to learn more, or change the settings on cookies (up to and including possible installation), click here.
By continuing to browse, you consent to the use of cookies.